Aquesta pàgina web és propietat de VALLES VENTURA S.L. (d’ara endavant Smart Flames), Carrer les Figueretes, 6, 08735 Vilobí del Penedès, Barcelona, NIF B16872251. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

Titularitat de la pàgina web.

El nom de domini www.smartflames.com està registrat a favor de Carles Valles Llopart, amb DNI 77306877-J i domicili social al Carrer les Figueretes, 6, 08735 Vilobí del Penedès, Barcelona. Telèfon de contacte (34) 661 050 334.

Propietat intel·lectual del web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Smart Flames, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Smart Flames, Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

Contingut de la web i enllaços.

Smart Flames, no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que Smart Flames, tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

Intercanvi o difusió d’informació.

Smart Flames, declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts a què tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

Actualització i modificació de la pàgina web.

Smart Flames, es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics.

Smart Flames, no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de Smart Flames, no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza de els danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

Tractament de dades de l’usuari.

En compliment de la Llei Orgànica, 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en els formularis de recollida de dades passaran a formar part d’un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Smart Flames, amb la finalitat de dur a terme diferents operacions de màrqueting, estudis estadístics i de mercat i fidelització dels nostres clients, així com l’enviament de publicitat i prospecció comercial de nous productes, ofertes i promocions d’equipament esportiu i esdeveniments relacionats. Així mateix, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el correu electrònic d’atenció al client de la pàgina web, està autoritzant expressament a Smart Flames, al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis. Smart Flames ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell Mitjà de seguretat requerit a la pàgina WEB, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Finalment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Smart Flames, responsable del fitxer, Carrer Les Figueretes, 6 (08735 Vilobi del Penedes – Barcelona), per email a (comercial@smartflames.com), o  directament al enllaç CONTACTE en www.smartflames.com. Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal. S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes anteriorment si prem el botó “ENVIAR CONSULTA” que es troba en els formularis de recollida de dades. Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web.

Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.