Les presents Condicions Generals de Venda s’estableixen entre: 1. D’una banda, VALLES VENTURA S.L. (d’ara endavant Smart Flames), Carrer les Figueretes, 6, 08735 Vilobí del Penedès, Barcelona, NIF B16872251. 2. I, d’altra banda, qualsevol persona que realitzi una comanda (en endavant, el CLIENT). L’expedició de les comandes s’efectuaran en la Península. No realitzem lliuraments a les Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla, ni a l’estranger. Condicions aplicables exclusivament a consumidors, sense que en cap cas estigui permesa la revenda dels productes adquirits. La realització d’una comanda implica l’acceptació de les presents condicions generals de venda per part del CLIENT, així com de qualsevol altra especificació en la pròpia comanda.

OBJECTE

Les presents condicions generals de venda tenen per objecte definir les modalitats de venda entre el CLIENT i Smart Flames, des de la realització de la comanda, lliurament i pagament, així com el servei postvenda.

COMANDA

El CLIENT pot cursar la seva comanda per mitjà de qualsevol dispositiu sempre que tingui connexió internet. Per cursar la seva comanda, el CLIENT haurà de facilitar les dades personals que li siguin sol·licitades, llevat que ja disposi de número de client. La realització per part del CLIENT de la comanda equival a l’acceptació plena dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les Condicions Generals de Venda, així com de qualsevol altra especificació en la propi comanda. Smart Flames informarà al CLIENT, al més aviat possible, de la manca de disponibilitat del producte sol·licitat, mitjançant un email informatiu o directament a la factura emesa.

LLIURAMENT

El CLIENT pot triar que el lliurament s’efectuï d’una de les següents maneres: Lliurament a domicili: En aquest cas el CLIENT ha de facilitar a Smart Flames un número de telèfon mòbil, l’adreça correcte, varies dates i horaris per coordinar el lliurament amb el transportista. En cas d’absència del CLIENT a l’adreça indicada, el transportista deixarà un avís per fer un segon lliurament. A la pàgina web s’indicarà la forma de pagament i el cost addicional del lliurament mitjançant aquest mecanisme. Recollida en Smart Flames: podrà passar a recollir la comanda sense cost addicional.

PAGAMENT

El CLIENT pot triar entre les següents modalitats de pagament: Amb targeta bancària. Transferència.

PREUS

Els preus dels articles sol·licitats s’especificarà si inclouen l’impost corresponent en cada moment. A cada comanda s’afegirà una despesa fixa en concepte de despeses d’enviament que inclou la gestió, embalatge i enviament des dels nostres magatzems. A la pàgina web s’indicarà el cost addicional relatiu a aquest concepte.

DRET DE DESISTIMENT

Smart Flames actua com distribuidor i dependrà de si es producte d’stock o demanat a fàbrica exclusivament per al CLIENT la forma com s’exercirà aquest dret. El desistiment o devolució s’ha de consultar, en cada producte en concret, i si es possible la seva devolució; en quines condicions. Un cop acceptat el desistiment o la devolució del producte el CLIENT  es farà càrrec de totes les despeses ocasionades com a conseqüència del mateix. Així com de qualsevol deteriorament del producte si fos el cas.

DEVOLUCIONS

El CLIENT enviarà un correu electrònic (comercial@smartflames.com) a Smart Flames per notificar la incidència i poder procedir al canvi o devolució del producte.

GARANTIES

En cas de defectes de fabricació o error de l’article enviat, el CLIENT té dret al canvi,  la substitució, o la reparació del producte. La reparació i/o substitució seran gratuïtes per al CLIENT i s’ha fet la notificació de la incidencia dintre del termini de cobertura de la garantia marcat per el fabricant. El responsable de les cobertures en garantia es el fabricant; Smart Flames actua únicament com enllaç entre CLIENT i fabricant per facil·litar-ne la gestió.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Smart Flames garanteix que el tractament de les dades personals s’efectuarà sota nivells de seguretat que impedeixin la seva pèrdua, manipulació o accessos no autoritzats. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les dades proporcionades pel CLIENT per qualsevol mitjà a través de l’ordre de comanda, el formulari de contacte i al llarg de la relació comercial amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer el titular i responsable és Smart Flames i seran tractades i conservades amb la màxima confidencialitat. La finalitat de la recollida i tractament de les dades és gestionar la relació comercial, gestionar les sol·licituds i / o les comandes i el seu cobrament i, així mateix, realitzar tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial. La realització de tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial implicarà fer-li arribar, pels mitjans que més endavant s’indiquen, informació, publicitat i promocions comercials de productes i serveis de les marques de Smart Flames, així com de productes i serveis de altres empreses relacionades. Les accions publicitàries i de prospecció comercial podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent trucades telefòniques, missatges SMS, MMS i correu electrònic i postal i Internet. El titular de les dades ha de ser major d’edat. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, Smart Flames podrà, depenent del cas, no cursar la seva petició. El seu consentiment per al tractament de les seves dades per a les finalitats de publicitat i de prospecció comercial, s’entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les seves dades Smart Flames, podent-se oposar a això en els termes que a continuació s’indiquen. L’informem que pot exercitar, realitzant la sol·licitud davant Smart Flames com a responsable i titular del fitxer en el qual figuren les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a NO rebre publicitat, així com revocar el consentiment atorgat. Per tal d’exercir aquest dret, pot enviar un mail amb les seves dades a (comercial@smartflames.com) o fer arribar la sol·licitud per escrit a Carrer les Figueretes, 6, 08735 Vilobí del Penedès, Barcelona.

POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petits arxius de text que el servidor pot guardar al disc dur d’un equip per emmagatzemar temporalment algun tipus d’informació sobre l’usuari. Les cookies utilitzades pel lloc Web s’utilitzen per permetre la identificació d’usuaris registrats no poden llegir dades del seu disc dur, ni incloure virus en els textos. Aquest lloc web fa servir galetes per oferir una experiència de navegació òptima i millorar els serveis que posem a disposició de l’usuari. Gràcies a l’ús de cookies, podem: Permetre participar a l’usuari en les nostres enquestes. Recordar a l’usuari les seves dades d’accés. Millorar la qualitat del nostre lloc web en funció dels hàbits de navegació de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador per acceptar o refusar galetes. No obstant això, sense elles, no podem garantir l’ús de totes les funcionalitats del nostre lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els elements de la pàgina web Smart Flames, que siguin visuals o sonors, inclosa la tecnologia subjacent, estan protegits pel dret d’autor, de marques o de patents.

ACORD TOTAL

Les presents condicions de venda constitueixen l’acord total entre les parts referents. En el cas que una de les clàusules de les presents condicions fora nul·la de ple dret, això no afectarà a la resta de les condicions.

LLEI APLICABLE I COMPETÈNCIA

Les condicions presents es regiran per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol dubte, discrepància o divergència que pogués suscitar-se en el compliment i interpretació del present Contracte, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.